Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

IMPERA royal, s.r.o.
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 108326
IČO: 074 70 657
DIČ: CZ 074 70 657
Více na stránce Kontakty
Naše webová adresa je: https://www.delvert.cz

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje s nikým nesdílíme.

Vymazání osobních údajů

Můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data nikam neposíláme.